Search

Thursday, January 17, 2008

Chocolate good for you?

Some scientist somewhere is always trying to spoil our fun. According to an article I read today chocolate consumption may have a negative affect on bone strength. Chocolate is a link to the article: http://www.foodnavigator-usa.com/news/ng.asp?n=82549-osteoporosis-flavonols.

My personal take on this is:
- they need to do more studies
- eat a balanced diet with plenty of sources of calcium (especially dairy)
- don't eat too much chocolate (duh- not a balanced diet)

As for me, I eat plenty of calcium rich food and enjoy my chocolate. Those who know me well could tell you how unlikely it is that I will give up my chocolate!

1 comment:

Fire Ball said...

Bạn đang muốn đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn đang đi tìm kiếm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng để có thể học hỏi áp dụng. Hãy ghé vào Villa Đà Nẵng để có thể xem qua những kinh nghiệm du lịch và thông tin liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn nhé. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê villa - biệt thự ở đà nẵng đảm bảo giá cả rẻ hơn các nơi khác. Nếu có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.